Saiz Teks A- A A+
Text Color  default green red contrast       rss

header

Latar Belakang

Perpustakaan ditubuhkan untuk menyokong kemudahan penyelidikan dan bahan rujukan bagi pegawai dan peserta kursus IDFR. Perpustakaan menyediakan pelbagai jenis perkhidmatan termasuk sirkulasi, rujukan, pinjaman antara perpustakaan, pengkatalogan bahan perpustakaan, perkhidmatan pangkalan data atas talian, internet dan fotokopi.

Perpustakaan IDFR yang menempatkan koleksi bahan jabatan  juga berfungsi sebagai repositori untuk koleksi gambar, terbitan bersiri (jurnal dan majalah), kertas kerja, tesis, kertas projek dan pelbagai media penyimpanan seperti pita audio, CD, kaset, pita video dan DVD.

Perpustakaan ini mempunyai koleksi yang komprehensif berkaitan diplomasi, hubungan antarabangsa serta disiplin yang berkaitan seperti globalisasi, perundingan dan kajian strategik. Koleksi bahan adalah memenuhi keperluan maklumat kakitangan IDFR, pegawai-pegawai Kementerian Luar Negeri dan peserta kursus.

Pada 31 Disember 2016, jumlah koleksi di Perpustakaan berjumlah 28, 733 yang terdiri daripada buku, jurnal berjilid, tesis sarjana, kertas seminar, kertas projek, dokumen dan bahan multimedia. Daripada jumlah ini, 21, 939 adalah buku, 2637 adalah jurnal berjilid, 284 tesis sarjana, 222 kertas seminar, 808 dokumen, 159 kertas projek dan jumlah keseluruhan koleksi multimedia adalah 2684 naskhah.

slider1 new